Loading...

Cookies & Persondata

Generelt

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website, vurdere brugen af elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services.

Alle cookies på onlinepartners.dk er fuldt lovlige og bruges udelukkende til at forbedre brugervenligheden på vores site.

Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

 • Cookie-indstillinger
 • Statistik

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Google

Når du besøger inovator.dk, bliver dit besøg delt med Google, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Statistisk, anonymiseret data opbevares til de mister forretningsrelevans.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Facebook

Når du besøger inovator.dk, bliver dit besøg delt med Facebook, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Facebook. Facebook kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Vi indhenter dit samtykke

Når vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Undgå cookies

De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men ønsker du at slette eller blokere dem, er dette også muligt. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, skal du være opmærksom på følgende:

 • Annoncer kan blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere
 • Du kan risikere, at websitet ikke fungerer optimalt
 • Du kan risikere, at der er indhold, du ikke kan få adgang til

Persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Personoplysninger er informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du besøger vores website, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks., hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent samt øvrig brug af services.

1.2 Vi indsamler og behandler typisk følgende typer oplysninger:

 • Browser type
 • Unikt ID
 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Dit IP-nummer
 • Geografisk placering
 • Hvilke sider du klikker på (interesserer dig for).

1.3 I det omfang du selv giver samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden:

Navn, telefonnummer og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med sign-up til nyhedsbrev eller ønske om modtagelse af tilbud.

2. Vi behandler kun relevante persondata

2.1 Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

2.2 Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

3. Vi behandler kun nødvendige persondata

3.1 Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

3.2 Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4. Billeder

4.1 I forbindelse med større konferencer og events, der afholdes af OnlinePartners, tages der billeder (situationsbilleder og portrætbilleder) Billederne vises på www.onlinepartners.dk og på Facebook, Instagram og Linkedin. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.
4.2 Formålet er at give stemningsbiller fra konferencen, samt at bruge billederne i forbindelse med markedsføring af tilsvarende events.
4.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f.

6. Legitime interesser der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk.1, litra f). De interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at markedsføre vores ydelser, herunder at kunne tilbyde dig relevante ydelser, for at forbedre siden og generere statistik.

6. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

7. Sikkerhed

Vi har truffet de tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

8. Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

9. Videregivelse af oplysninger

9.1 Vi benytter desuden en række tredjeparter til behandling og opbevaring af data. Disse parter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

9.2 Ved afholdelse af events videregives en liste over deltagernes navne og navnet på den virksomhed, de er ansat i, til eventuelle sponsorer af den pågældende event. Ved afholdelse af netværksarrangementer og enkelte seminarer udleveres fysiske deltagerlister til de øvrige deltagere i eventet.

9.3 Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver dit samtykke til det.

10. Dine rettigheder

10.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

10.2 Indsigtsretten
10.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
10.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hello@onlinepartners.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

10.3 Retten til berigtigelse
10.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
10.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

10.4 Retten til sletning
10.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

10.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
10.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

10.6 Retten til dataportabilitet
10.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

10.7 Retten til indsigelse
10.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
10.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. pkt. 2.1 til 2.6.

10.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
10.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@inovator.dk

10.9 Retten til at klage
10.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

11. Sletning af persondata

11.1 Oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2 og 3 slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.
11.2 Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.
11.3 Regnskabsoplysninger opbevares under alle omstændigheder i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

12. Indsigt og klager

Du har til enhver tid ret til, at få oplyst hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis oplysninger der behandles om dig er forkerte, har du ret til at de bliver slettet eller rettet.

Henvendelse herom kan ske til: kontakt@inovator.dk.

13. Udgiver

13.1 Inovator er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
13.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Inovator.rs 
Dobropoljska b.b.
19300 Negotin
Mail: kontakt@inovator.rs

14. Versioner

14.1 Dette er version 1 af Inovators` persondatapolitik dateret den 25. maj 2018.